Parteneriat româno-norvegian pentru politici publice în domeniul adicţiilor

Rezultate obţinute:

1. Identificarea de potenţiali parteneri care să participe la dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţile publice la nivel local şi naţional, pentru viitoarea aplicaţie. Prin aceasta contribuim la stimularea parteneriatului intra şi inter-sectorial capabil să găsească soluţii pentru problemele care afectează sectorul asociativ în întregul său.

2. Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental prin identificarea clară a nevoilor şi necesarul de intervenţie. Prin aceasta contribuim la creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice din România faţă de importanţa sectorului asociativ în rezolvarea problemelor cu care se confruntă societatea românească, precum şi la promovarea exemplelor de bune practici obţinute de partenerii norvegieni.

3. Creşterea capacităţii organizaţionale prin transfer de know-how relevant actorilor cheie. Astfel, CEPA va fi mai capabilă de a-şi susţine activitatea şi de a-şi atinge obiectivele.

4. Consolidarea relaţiilor bilaterale. Prin aceasta vom contribui la îndeplinirea următoarelor obiective: sporirea cooperării dintre organizaţii şi instituţii din România şi Norvegia; îmbunătăţirea cunoaşterii şi înţelegerii reciproce; împărtăşirea experienţei rezultate din implementarea proiectelor în comun.

5. Iniţierea unor măsuri pentru o abordare transnaţională a domeniului de intervenţie în politicile publice ce au drept scop lupta împotriva drogurilor şi limitarea efectelor sociale ale consumului de droguri. România este poziţionată pe ruta balcanică a drogurilor, fiind o ţară de tranzit dar şi de consum, ceea ce face necesară abordarea transnaţională şi avem în vedere, în perspectivă, colaborarea cu Republica Moldova şi implicarea experţilor participanţi la această acţiune de mobilitate în proiecte ultarioare.

en_USEnglish