Despre noi
logos

 Cu ce ne ocupam?

    Principala direcţie de acţiune a asociaţiei Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor (CEPA) este dezvăluirea provocărilor cu care se confruntă societatea şi identificarea de oportunităţi şi abordări inovatoare în vederea consolidării unui climat social prosper şi benefic pentru toţi cetăţenii.

    Derulăm acţiuni în domeniul prevenirii consumului ilicit de substanţe interzise şi a criminalităţii organizate, precum şi în elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice privind migraţia în UE; activitaţi cu impact media desfăşurate pentru promovarea rolului organizaţiei în acest domeniu; cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional cât şi internaţional; implicarea în programe şi proiecte alături de instituţii de profil; acţiuni în vederea punerii în practică a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în domeniu.

    Am desfăşurat proiecte în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog, Primăria Sectorului 6, Primăria Sectorului 3, unităţi de învăţământ şi centre de plasament din Bucureşti, penitenciare. Deţinem o bogată expertiză în derularea unor proiecte în parteneriat public-privat, asigurând cooperare între autorităţi publice, sectorul privat şi organizaţii neguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri, companii, care alocă şi utilizează resurse pentru furnizarea unor servicii publice de calitate. Prin acestă modalitate de cooperare între sectorul public şi cel privat, în această perioadă de constrângeri bugetare, Asociaţia CEPA a construit o alternativă viabilă de realizare a acţiunilor publice în condiţiile în care finanţarea acestora este integral sau parţial asigurata de către entităţi private.

    CEPA a derulat proiecte în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a desfăşurat acţiuni în domeniul prevenirii criminalităţii, precum şi al promovării unui stil de viaţă sănătos, cu scopul de a atrage şi alţi parteneri instituţionali alături de demersurile propuse.

    CEPA a realizat o analiză şi a identificat mecanismele instituţionale şi cadrul legal aplicabil în elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice.

 Activitate

    CEPA a derulat o serie de activitaţi cu impact media desfăşurate pentru promovarea rolului ONG în acest domeniu. Prin campaniile „DĂRUIM DIN SUFLET” implementate în ultimii ani, CEPA a efectuat demersuri prin care a dinamizat cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional cât şi internaţional prin creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei.

    În sensul îndeplinirii obiectivelor asumate prin statutul asociaţiei, CEPA a desfăşurat acţiuni concertate împreună cu instituţiile abilitate ale statului, contribuind la îmbunătăţirea politicilor publice în domeniul drogurilor şi migraţiei, într-un mod mai eficient, în strânsă legătură cu nevoile la nivelele de bază ale societăţii, în conformitate cu o serie de documente programative la nivel european şi naţional.

Documente strategice de referinţă

    Acţiunile desfăşurate de CEPA contribuie la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională antidrog 2013-2020 şi aduc o contribuţie sectorială la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în următoarele documente strategice naţionale:

Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu
Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani
Strategia naţională în domeniul politicii de tineret

2015-2020

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada

2016-2020

Acreditată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată
Parteneriat româno-norvegian pentru politici publice în domeniul adicţiilor
en_USEnglish