Centru Aftercare After HealtTEA Care

La acţiune au participat specialişti din Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Direcţia Naţională de Probaţiune din Ministerul Justiţiei, Primăria şi Consilul Local Sector 6. Din Norvegia au participat experţi de la Fundaţia Phoenix Haga, Trondheim Kommune şi Departamentul Serviciilor Corecţionale din Regiunea de Sud.

Comunitatea terapeutică PHOENIX HAGA este o fundaţie non-profit destinată consumatorilor de droguri, situată în sud-estul Norvegiei, la aproximativ 68 de kilometri de Oslo. Are o conducere independentă şi a fost autorizată ca centru naţional de tratament specializat multidisciplinar în conformitate cu reglementările aplicate în cazul tratamentului pentru persoanele consumatoare de substanţe psihoactive. Trondheim Kommune este reprezentată de totalitatea organelor cu competenţă generală sau specială constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor acestei regiuni şi pentru a asigura bunăstarea socială, economică, de mediu şi culturală a comunităţii. Serviciile Corecţionale din Regiunea Sud din Norvegia asigură custodia pe perioada sancţiunilor penale, într-un mod care ia în considerare securitatea tuturor cetăţenilor şi încearcă să prevină recidiva, oferind persoanelor care au comis infracţiuni şansa de a-şi schimba comportamentul infracţional din proprie iniţiativă.

Programul After HealtTEA Care - Centru de zi are o capacitate de 50 de locuri şi continuă terapia începută de rezidenţi în Comunităţile Terapeutice din penitenciare. Îşi propune recuperarea şi reintegrarea socială a persoanelor care au fost dependente de alcool, droguri, alte substanţe psihoactive, jocuri de noroc şi alte adicţii.

Programul After HealtTEA Care Centru de zi – furnizează servicii individuale şi de grup, structurate în cinci tipuri de intervenţie, precum: consiliere psihologică - şedinţe individuale şi de grup; activităţi de dezvoltare educaţională, personală şi socială; orientare socio-profesională; consiliere medicală, reducerea riscurilor medicale asociate, planificare familială; activităţi de petrecere a timpului liber.

Serviciile furnizate de Programul After HealtTEA Care - Centru de zi se desfăşoară individual şi în şedinţe de grup, grupuri de autosusţinere.

În şedinţele de grup sunt oferite servicii psihologice pe diverse teme, organizate în şedinţe săptămânale cu psiholog sau asistent social, cum ar fi prevenirea recăderilor, exprimarea şi gestionarea emoţiilor, rezolvarea problemelor, comunicare asertivă, formarea unor abilităţi de luare a deciziilor.

În grupuri au loc discuţii libere despre cele mai frecvente probleme pe care le întâmpină în viaţa de zi cu zi, exerciţii de formulare a problemelor şi găsirea de cât mai multe soluţii alternative (brainstorming) la problemele selectate de către grup.

În cadrul atelierului de dezvoltare educaţională sunt discutate inclusiv normele de comportare în societate.

Atelierul de educaţie pentru sănătate ajută la formarea de comportamente sănătoase şi adoptarea unui stil de viaţă responsabil. Sunt discutate subiecte precum consumul şi abuzul de substanţe toxice – drogurile, alcoolul, tutunul precum şi consecinţele ce derivă din acestea; sănătatea alimentară (clasificarea alimentelor, piramida unei alimentaţii echilibrate, protecţia consumatorului; sănătatea reproducerii şi a familiei; infecţiile cu transmitere sexuală şi prin utilizarea echipamentelor de injectare în comun în cazul consumului de droguri şi chiar sport.

În cadrul atelierul de Informare şi prevenire a consumului de droguri, sunt dezvoltate cunoştinţele privind aspectele consumului şi traficului ilicit de droguri, precum şi infracţionalitatea asociată consumului de droguri. Sunt discutate modalităţi de sprijin în vederea reabilitării juridice a persoanelor consumatoare de droguri care au săvârşit fapte penale şi este oferită consiliere în vederea soluţionării problemelor juridice ale beneficiarilor.

De asemenea beneficiarii pot participa la activităţi de ergoterapie şi terapie ocupaţională, în scopul de a stimula capacităţile creatoare şi dezvoltarea unor deprinderi practice noi, care să constituie baza de plecare a reintegrării sau resocializării, precum şi consolidarea abilităţilor de a finaliza lucrul început, disciplina păstrării ordinii, educarea răbdării, respectării regulilor, cooperarea cu alte persoane.

Centrul oferă modalităţide petrecere a timpului liber şi formarea de abilităţi de socializare, prin activităţi culturale şi sportive, cum ar fi: organizarea de ateliere tematice; vizite la obiective culturale; însuşirea deprinderilor de igienă şi viaţă sănătoasă; stimularea talentelor culturale şi artistice; organizarea de activităţi recreative, cu frecvenţă lunară.

Programul After HealtTEA Care - Centru de zi promovează un stil de viaţă sănătos, prin înlocuirea comportamentelor nesănătoase şi substanţelor dăunătoare cu practicarea sportului dar şi cu o dietă sănătoasă şi echilibrată.

Scopul centrului este de a oferi atât suport în menţinerea abstinenţei dar şi ajutor specializat persoanelor care au fost dependente, dintr-o perspectivă personalizată pe toate cele 4 dimensiuni: biologică, psihologică, socială, spiritual.

Centrul oferă mai multe tipuri de terapie, cum ar fi: terapia de grup, consiliere individuală, terapie ocupaţională, terapie de familie, pentru a îmbunătăţi relaţiile cu familia, relaţii destrămate din cauza dependenţei; interviu emoţional, grup de suport, terapia de relaxare, terapia prin artă, meditaţie terapeutică, terapia motivaţională (stabilirea unui plan personalizat corespunzător pentru a evita consumul, interviu motivaţional ce constă în motivarea pacientului astfel încât să reuşească să îşi schimbe comportamentul, prin care beneficiarii sunt încurajaţi să se elibereze de emoţiile negative acumulate în urma consumului cum ar fi: anxietate, stres, depresie, comportament compulsiv, prin tehnici de relaxare care induc o stare de calm, pace, linişte şi echilibru.

Aceste grupuri recomandă deseori şi prezenţa membrilor familiei.

Programul încearcă şi găsirea unor oportunităţi de angajare pentru beneficiari.

Centrul beneficiază de psihologi, asistent medical, specialist prevenire, consilier spiritual. Fiecare specialist este responsabil pentru asistenţa furnizată (sub forma de şedinţe individuale sau de grup). În urma fiecărui serviciu de asistenţă furnizat beneficiarilor, specialistul responsabil completează fişa de prezenţă iar semestrial un raport de monitorizare.

Centrul este locul de întâlnire destinat persoanelor foste dependente care doresc sa vorbească cu cineva şi „să dea înapoi” ceea ce au primit.

Reducerea riscurilor poate avea un rol esenţial în prevenirea mortalităţii şi morbidităţii, supradoză şi răspândirea bolilor infecţioase cum ar fi HIV/SIDA şi hepatita C, dar şi în populaţiile de consumatori de droguri şi asistarea în găsirea drumului spre recuperare si abstinenţă de la droguri. Subliniem importanţa drepturilor omului pentru toţi indivizii, fără nicio formă de discriminare.

CEPA va încheia protocoale de colaborare/acte adiţionale cu ANP din municipiul Bucureşti, în care sunt prevăzute modalităţile de colaborare şi procedurile care se aplică pentru reabilitarea şi integrarea socială a foştilor rezidenţi din TC, dar şi campanii de prevenire în penitenciare având ca subiect consumul de droguri şi alcool dar şi despre suicid.

en_USEnglish