CEPA a obţinut calitatea de membru asociat al Dianova International

Dianova este o organizaţie non-guvernamentală internaţională care cuprinde asociaţii şi fundaţii care operează în America, Europa, Asia şi Africa. Organizaţiile membre contribuie la dezvoltarea persoanelor, comunităţilor şi organizaţiilor printr-o varietate de programe şi intervenţii în sectoarele sociale, de sănătate şi umanitare.

Întâlnirea anuală a Dianova din 2017 a atras 18 reprezentanţi ai reţelei Dianova din 14 ţări pentru a participa la ateliere şi schimburi de experienţă. „Cheia pentru întărirea reţelei Dianova şi pentru promovarea schimbării sociale” este titlul unuia dintre atelierele pe care grupul le-a organizat.

Una dintre modalităţile de promovare a a organizaţiei fost crearea grupului ambasadorilor internaţionali, alcătuit din reprezentanţi ai organizaţiilor Dianova din întreaga lume. Misiunea ambasadorilor cuprinde mai multe obiective: creşterea numărului de proiecte; extinderea reţelei; obţinerea unei mai mari vizibilităţi, prezenţă şi influenţă în cultura organizaţională.

Obiectivele principale ale ambasadorilor internaţionali sunt de a conecta persoane şi organizaţii, de a reprezenta reţeaua şi de a apăra şi dezvolta interese şi idei. Unul dintre exerciţiile de atelier a fost să deseneze o hartă reprezentând relaţii instituţionale, identificând agenţiile şi autorităţile din fiecare ţară şi problemele pe care Dianova le abordează în aceste ţări.

Participanţii au lucrat în grupuri pentru a identifica obiectivele de promovare şi susţinere în trei domenii specifice care sunt esenţiale pentru Dianova: politicile privind drogurile şi dependenţa; problemele legate de gen şi inegalitate; sărăcia, excluderea socială şi dezvoltarea comunităţii.

Pentru a încheia atelierul de lucru, membrii celor trei grupuri s-au întâlnit într-o sesiune plenară pentru a rezuma experienţele proprii şi pentru a-şi prezenta concluziile altor participanţi.

en_USEnglish