Proiecte

CEPA a devenit organizaţie cu statut consultativ special al Consiliului Economic şi Social al ONU

Comisia internaţională a ONU, formată din reprezentanţi din 19 ţări, de pe 5 continente, a evaluat Asociaţia CEPA România, în perioada 19-28 mai 2016, iar în data de 27  iunie 2017 a întocmit raportul de evaluare şi a declarat asociaţia, organizaţie cu statut consultativ special al ONU. Organizaţia care dobândeşte statutul consultativ special la ONU […]

CEPA a obţinut calitatea de membru asociat al Dianova International

Dianova este o organizaţie non-guvernamentală internaţională care cuprinde asociaţii şi fundaţii care operează în America, Europa, Asia şi Africa. Organizaţiile membre contribuie la dezvoltarea persoanelor, comunităţilor şi organizaţiilor printr-o varietate de programe şi intervenţii în sectoarele sociale, de sănătate şi umanitare. Întâlnirea anuală a Dianova din 2017 a atras 18 reprezentanţi ai reţelei Dianova din […]

CEPA a obţinut calitatea de membru al EURAD

Contribuind la dezvoltarea platformei preventive, la reducerea dificultăţilor persoanelor, a familiilor şi a societăţii în general, care sunt afectate de fenomenul drogurilor, prin promovarea unor politici cuprinzătoare, echilibrate şi integrate, între reducerea cererii şi a ofertei de droguri ilicite, cu accent pe prevenire şi tratament. Respectăm faptul că pe plan internaţional există importante diferenţe istorice, […]

YODA – Workshop în Belgrad, Serbia

Membri din 12 ţări care s-au reunit la Belgrad şi Serbia pentru o sesiune de instruire timp de o săptămână dedicată excluziunii sociale, drepturilor omului şi tratamentului pentru tinerii care consumă droguri. În cadrul seminarului au avut loc sesiuni de discuţii de grup, dezbateri, prezentări şi studii de caz, bazate pe exemple din lumea reală.

YODA – Workshop în Budapesta

Cel de-al treilea şi ultimul atelier al seriei a avut loc la Budapesta, unde subiectele de discuţie au fost utilizarea de către tineri a drogurilor recreaţionale la petreceri şi felul în care mass media poate ajuta ONG-urile. Deşi utilizarea de droguri recreaţionale este des întâlnită printre tineri, pot exista consecinţe în urma consumului de substanţe […]

YODA – Workshop în Varşovia, Polonia

CEPA a participat la atelierul de instruire organizat de YODA la Varşovia. Tema pentru acest atelier a fost Managementul voluntarilor. Deoarece aproape toate organizaţiile membre YODA utilizează voluntari, unele sunt în întregime pe bază de voluntari, a fost utilă, în special, prin schimbul de experienţe valoroase cu privire la modul de abordare a problemelor comune […]

YODA Workshop în Anvers, Belgia

În perioada 1-4 septembrie 2016, 29 de membri şi activişti din organizaţiile YODA s-au reunit la Anvers pentru ateliere de lucru privind tinerii care consumă droguri şi probleme legate de acest subiect, cum ar fi lipsa de adăpost şi serviciile sociale. Gazdă a fost Clinica Liberă, care funcţiona la Anvers începând cu anii ‘70, şi […]

Training and connecting youth European drug workers

YODA este o reţea de organizaţii şi persoane, înfiinţată în 2011 pentru a satisface nevoile tinerilor şi studenţilor privaţi de drepturi atunci când vine vorba de stabilirea politicilor legate de droguri, deşi sunt printre cei mai afectaţi de consumul de droguri şi legile din domeniu. YODA face parte dintr-o mişcare tot mai mare de oameni […]

Grupul Pompidou Executive Training

Formare pentru o cooperare eficientă: Interacţiunea între guverne şi organizaţiile societăţii civile. Grupul Pompidou cuprinde 38 de ţări din Europa şi din afara acesteia şi îşi propune să contribuie la dezvoltarea unor politici privind drogurile, multidisciplinare, inovatoare, eficiente şi bazate pe dovezi, în cadrul statelor membre. În acest obiectiv, elementul cheie este participarea ONG-urilor care […]

Participare la sesiunile ale Comisiei pentru stupefiante UNGASS Viena, Austria.

CEPA a făcut parte din delegaţia oficială a României. La acest eveniment, membrii delegaţiei României au prezentat eforturile autorităţilor române pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului substanţelor interzise, mutaţiile intervenite în traficul şi distribuţia noilor substanţe cu proprietăţi psihoactive. Subiectul central a fost prezentat de Misiunea Permanentă a României pe lângă Naţiunile Unite la […]

Centru Aftercare After HealtTEA Care

La acţiune au participat specialişti din Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Direcţia Naţională de Probaţiune din Ministerul Justiţiei, Primăria şi Consilul Local Sector 6. Din Norvegia au participat experţi de la Fundaţia Phoenix Haga, Trondheim Kommune şi Departamentul Serviciilor Corecţionale din Regiunea de Sud. Comunitatea terapeutică PHOENIX HAGA este o fundaţie non-profit destinată […]

Adicţie şi criminalitate

Scopul principal al proiectului: Consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul prevenirii criminalităţii şi a adicţiilor, între instituţii publice din justiţie, afaceri interne şi societate civilă, din România şi Norvegia. Rezultatul principal al proiectului: OS1 Consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul justiţie şi afaceri interne prin dezvoltarea de parteneriate cu instituţii şi organizaţii ale societăţii civile din Norvegia. […]

Drumul spre casă

Scopul principal al proiectului: Consolidarea capacităţii instituţionale a serviciilor corecţionale de furnizare de servicii de reabilitare şi reintegrare socială, a persoanelor dependente de substanţe, care execută pedepse private de libertate. 1. Obiectiv 1 - Identificarea unor instrumente de evaluare şi monitorizare a serviciilor de reabilitare şi reintegrare socială a persoanelor dependente de substanţe care execută […]

Parteneriat româno-norvegian pentru politici publice în domeniul adicţiilor

Rezultate obţinute: 1. Identificarea de potenţiali parteneri care să participe la dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţile publice la nivel local şi naţional, pentru viitoarea aplicaţie. Prin aceasta contribuim la stimularea parteneriatului intra şi inter-sectorial capabil să găsească soluţii pentru problemele care afectează sectorul asociativ în întregul său. 2. Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi […]

ro_RORomanian